Læringsforløb

Vi kan cykle

Cykelkampagne for dagtilbudene

At blive cykelsikker er første skridt på vejen mod at blive trafiksikker børnecyklist. I Cyklistforbundets børnehavekampagne "Vi kan cykle!" leger børn sig til at blive sikre på cyklen.

Hvornår og hvordan?

Kampagnen henvender sig til børnehaver over hele landet og kører hvert år i maj måned. Det er gratis at deltage.

Som deltager i kampagnen får I materialer og inspiration til at lave cykelleg hos jer.

I bestemmer selv, hvor mange dage I vil cykle, hvilke cykellege I vil lege, og hvor mange børn, der skal cykle med. I kan skræddersy jeres deltagelse, så det passer til de behov og muligheder, som I har i jeres institution.

Se mere på cyklistforbundets hjemmeside: https://www.cyklistforbundet.dk/brug-os/kampagner/vi-kan-cykle/

For at klæde pædagoger i vuggestuer, børnehaver og SFO'er samt lærere i indskolingen på til at bruge cykelleg i egne institutioner og skoler, har vi booket Cykellegekorpset til et heldagskursus den 24. marts 2021 fra 9.00-15.00. Tilmeld jer her på siden under "Kurser 20/21"    http://houseofhealth.dk/opslag/kurser-i-skoleaaret-202021/