Aktører

Temadag eller Alternativ dag om tobak

Få besøg af rygestoprådgiver og House of Health

Beskrivelse

Tilbuddet består af 3 timers undervisning ved House of Health og rygestoprådgiver. 

Vi kommer gerne ud og hjælper med planlægning, afvikling og opfølgning i forhold til nedenstående temaer:

Snusfornuft

Undervisningsforløbet sætter fokus på snus. Hvad ved vi i det hele taget om snus? Hvad påvirker dine valg – og hvordan siger du nej?

I undervisningen lægges op til, at eleverne arbejder videre i grupper med en produktion, fx

o   En film om gruppepres og snus

o   Kampagnemateriale, der forebygger brug af snus blandt børn og unge

o   En undersøgelse om snusbrug

Sandhed og konsekvens

I forløbet sættes der fokus på tobakkens konsekvenser på kroppen og omgivelserne. Undervisningsforløbet handler om cigaretter, men også snus, e-cigaretter og vandpibe. Hvad ved vi? Og måske er der interessekonflikter på spil, når der forskes? Få evt. besøg af en KOL-patient.

I undervisningen lægges op til, at eleverne arbejder videre i grupper med en produktion, fx

o   En film om konsekvenserne ved tobaksbrug

o   Et blog- eller debatindlæg om et liv med KOL

o   En undersøgelse om tobaksbrug

Alle de andre gør det

Hvorfor begynder nogle unge at ryge, mens andre vælger tobakken fra. Der er mange ting, der kan påvirke det valg. Undervisningen sætter fokus på pres og flertalsmisforståelser – og hvordan kan man sige nej.

I undervisningen lægges op til at eleverne arbejder videre i grupper med en produktion, fx

o   En kort- eller animationsfilm om gruppepres og tobak

o   Kampagnemateriale, der forebygger brug af tobak blandt børn og unge

o   En undersøgelse af hvad der gør, at nogle begynder at bruge tobak og andre ikke gør

Træf et valg

Der er mange forskellige interesser på spil, når tobaksindustrien og politiske agendaer tørner sammen. Forløbet sætter fokus på for og imod tobak.

I undervisningen lægges op til at eleverne arbejder videre i grupper med en produktion, fx

o   En dokumentarfilm om hvordan man kan undgå at børn og unge begynder at ryge/dampe/snuse

o   En webavis om tobaksproduktion, miljø og mennesker

o   En undersøgelse af forskellige holdninger til tobak. Hvor er de enige, og hvor er de uenige

 

Fag

Undervisningen tager udgangspunkt i Fælles Mål for det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” sammen med andre fagområder, såsom dansk, samfundsfag, geografi og biologi.

Hvor mange

Én klasse af gangen.

Varighed

3 timer

Pris

Gratis

Hvornår

Dato og tidspunkt fastsættes efter aftale

Hvor

På egen skole

Kontaktinfo

Vil du have besøg, så kontakt Inge Gade Matthiesen på inma@sonderborg.dk eller 6114 5216.

Praktiske informationer

Der skal være adgang til smartboard

Der skal være mulighed for at afspille film med lyd

Der skal være en lærer til stede i læringsforløbet


Tilmeld dig her