Læringsforløb

Tobak på skoleskemaet for udskolingen

Læringsforløb til den tobaksforebyggende undervisning

Overskrift

Tobak på skoleskemaet

Teaser

Forebyggelse af børn og unges rygestart

Beskrivelse

Antallet af børn og unge, der påbegynder rygning i skolealderen er atter stigende. Sønderborg kommune har derfor udarbejdet ”Handleplan for tobaksindsatsen for børn og unge”. Målet er, at 25 % færre børn og unge ryger i 2021.

Derfor skal alle udskolingsklasser af flere omgange modtage undervisning i forebyggelse af rygestart.

Undervisningen er obligatorisk og tager udgangspunkt i det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” sammen med andre fagområder, såsom dansk, samfundsfag, geografi og biologi.

Undervisningsforløbene er målrettet udskolingen og har til formål gennem oplæg, film, øvelser samt dialog at sætte fokus på sundhed og tobakkens konsekvenser. Der er indtænkt variation i undervisningen vha. bl.a. CL-aktiviteter, hjernepauser og icebreakers.

 

Fag

Den tobaksforebyggende undervisning er relevant for det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Undervisningen kan placeres i fag som dansk, samfundsfag, geografi og biologi, den Understøttende Undervisning, som temadage eller som tværfaglige forløb i en temauge.

 Vejledning

 Vejledning til Tobak på skoleskemaet

Varighed

 

Kontaktinfo

Inge Gade Matthiesen - inma@sonderborg.dk - 6114 5216

Praktiske informationer

Smartboard skal være tilgængeligt

Forløb:

 Siden opdateres i løbet af maj og juni måned med de nye læringsforløb.


Tilmeld dig her