Læringsforløb

Tobak på skoleskemaet for udskolingen

Temadage vedr. den tobaksforebyggende undervisning

Overskrift

Tobak på skoleskemaet

Teaser

Forebyggelse af børn og unges rygestart

Beskrivelse

Antallet af børn og unge, der påbegynder rygning i skolealderen er atter stigende. Sønderborg kommune har derfor udarbejdet ”Handleplan for tobaksindsatsen for børn og unge”. Målet er, at 25 % færre børn og unge ryger i 2021.

Derfor skal alle udskolingsklasser af flere omgange modtage undervisning i forebyggelse af rygestart.

Undervisningen er obligatorisk og tager udgangspunkt i det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” sammen med andre fagområder, såsom dansk, samfundsfag, geografi og biologi.

Undervisningsforløbene er målrettet udskolingen og har til formål gennem oplæg, film, øvelser samt dialog at sætte fokus på sundhed og tobakkens konsekvenser. Der er indtænkt variation i undervisningen vha. bl.a. CL-aktiviteter, hjernepauser og icebreakers.

1. Krop og tobak – temadag med besøg af rygestoprådgiver, KOL-patient fra Lungeforeningen. Der vil være fokus på, hvilke konsekvenser tobak har for krop og trivsel. Klassens lærer står for opsamling og evaluering af dagen. Materialer kan downloades via hjemmesiden

2. Valg – hvem bestemmer? – temadagen handler om tobaksindustriens metoder, flertalsmisforståelser, og hvordan man kan sige nej til tobak. Vi vil skabe rum for dialog med og mellem eleverne. En rygestoprådgiver og VidensByen kommer og holder oplæg i 2 x 1 ½ time. Klassens lærer står for opsamling og evaluering af dagen. Materialer finder du på hjemmesiden.

3. For eller imod? – temadagen har fokus på, hvilke kræfter der er på spil i forhold til tobaksproduktion, salg og hvordan man som samfund og individ agerer i dette. En rygestoprådgiver og VidensByen holder oplæg for klassen. Klassens lærer står for opsamling og evaluering af dagen. Materialer til opsamlingen kan downloades via hjemmesiden.

Forløbene er bearbejdede ud fra Kræftens bekæmpelses hjemmeside: www.op-i-roeg.dk.

Fag

Den tobaksforebyggende undervisning er relevant for det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Undervisningen kan placeres i fag som dansk, samfundsfag, geografi og biologi, den Understøttende Undervisning, som temadage eller som tværfaglige forløb i en temauge.

Hvor mange

1 klasse 

Varighed

Undervisningsforløbenes længde varierer – læs mere i Vejledning til Tobak på skoleskemaet 2019-20

Kontaktinfo

Book en temadag ved at kontakte Inge Gade Matthiesen, inma@sonderborg.dk eller 6114 5216

Aftal nærmere, hvilket fokus temadagen skal have, hvornår og hvordan I ønsker den afviklet.

Praktiske informationer

Smartboard skal være tilgængeligt

Forløb:

Introduktion til den tobaksforebyggende undervisning:

Vejledning til Tobak på skoleskemaet 2019-20.pdf 

Krop og tobak, opsamlingsmateriale:

Hvad tobak gør ved kroppen - Tag stilling - opsamling.docx

Hvad tobak gør ved kroppen - Opsamling - skilte til print.docx

Valg - hvem bestemmer, opsamlingsmateriale:

Valg - hvem bestemmer - Tag stilling - opsamling.docx

Valg - hvem bestemmer - Opsamling - skilte til print.docx 

For eller imod, opsamlingsmateriale:

For eller imod - Tag stilling - opsamling.docx

For eller imod - Opsamling - skilte til print.docx

 

Supplerende materiale:

 

Valg - Hvordan siger man nej til tobak.pptx

Valg - Hvordan siger man nej til tobak - elevark til rollespil.docx

Valg - Tobak på film og tv.pptx

Valg - Tobak på film og tv - elevark.docx

Valg - Tobaksreklamernes magt.pptx

Valg - Tobaksreklamernes magt - elevark.docx

Valg - Tobaksreklamernes magt - CL- huskesedler.docx

Valg - Tobaksreklamernes magt - elevark til dok film.docx

For eller imod - Børnearbejde i tobaksindustrien.pptx

For eller imod - Tobaksbonden Bucho.pptx

For eller imod - Tobaksbonden Bucho - CL-aktivitet.docx

For eller imod - Tobaksbonden Bucho - elevark.docx

For eller imod - Politik og tobak.pptx

For eller imod - Politik og tobak - CL-aktivitet.docx

For eller imod - Politik og tobak - elevark.docx

For eller imod - Skolens rygeregler.pptx

For eller imod - Skolens rygeregler - elevark.docx

 

 


Tilmeld dig her


20. april 2020 Pladser: 1
27. april 2020 Pladser: 1
11. maj 2020 Pladser: 1
25. maj 2020 Pladser: 1