Læringsforløb

Tobak på skoleskemaet for 8. og 9. årgang

Færdige forløb til tobaksforebyggende undervisning.

Beskrivelse

Antallet af børn og unge, der påbegynder rygning i skolealderen er atter stigende. Derfor er der i kommunen udarbejdet en ”Handleplan for tobaksindsatsen for børn og unge”.

Målet i Sønderborg Kommune er at 25 % færre børn og unge ryger i 2021.

Dette mål arbejdes der hen imod, bl.a. ved at:

o   Alle udskolingsklasser af flere omgange modtager undervisning i forebyggelse af rygestart.

o   Der gennemføres kampagner og rygestopevents på skoler og ungdomsuddannelser.

Undervisningen er obligatorisk og tager udgangspunkt i det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” sammen med forskellige fagområder, såsom dansk, samfundsfag, geografi og biologi.

Forløbene bygger på Kræftens bekæmpelses hjemmeside www.op-i-roeg.dk

Gennem oplæg, film, øvelser samt dialog sættes der fokus på rygningens konsekvenser og de unges valg og holdninger til tobakkens udbredelse. I forløbene ligger der både CL-aktiviteter, hjernepauser og icebreakers.

Til nogle af forløbene kan man tilvælge besøg af fx Lungeforeningen eller en rygestoprådgiver.

Obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Forløb

Cool uden røg:

Cool uden røg.pptx

Cool uden røg - arbejdsprocessen - elevark.docx

Cool uden røg - CL-aktivitet - Huskesedler til billedtekniske fagbegreber.docx

Tobaksreklamernes magt:

Hvem bestemmer dine valg - Tobaksreklamernes magt.pptx

Tobaksreklamernes magt - elevark - arbejdsprocessen.docx

Tobaksreklamernes magt - elevark - huskesedler til reklamers virkemidler og analyseomr.docx

Tobaksreklamernes magt - elevark til film.docx

Skolens rygeregler:

Hvem bestemmer dine valg - Skolens rygeregler.pptx

Skolens rygeregler - arbejdsprocessen - elevark.docx

Politik og rygning:

For eller imod rygning - Politik og rygning.pptx

Politik og rygning - CL-aktiviteten Svar-bazar.docx

Politik og rygning - elevark.docx

Tobaksbonden BUCHO:

Hvilke konsekvenser har rygning - Tobaksbonden Bucho.pptx

Tobaksbonden Bucho - Quiz og byt - spørgsmål.docx

Tobaksbunden Bucho - arbejdsark - elevark.docx

For eller imod rygning?:

For eller imod rygning - Ville I låne penge af tobaksindustrien.pptx

Ville I låne penge af tobaksindustrien - elevark.docx