Læringsforløb

Tobak på skoleskemaet for 7. årgang

Færdige forløb til tobaksforebyggende undervisning.

Beskrivelse

Antallet af børn og unge, der påbegynder rygning i skolealderen er atter stigende. Derfor er der i kommunen udarbejdet en ”Handleplan for tobaksindsatsen for børn og unge”.

Målet i Sønderborg Kommune er at 25 % færre børn og unge ryger i 2021.

Dette mål arbejdes der hen imod, bl.a. ved at:

o   Alle udskolingsklasser af flere omgange modtager undervisning i forebyggelse af rygestart.

o   Der gennemføres kampagner og rygestopevents på skoler og ungdomsuddannelser.

Undervisningen er obligatorisk og tager udgangspunkt i det obligatoriske emne ”Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab” sammen med forskellige fagområder, såsom dansk, samfundsfag, geografi og biologi.

Forløbene bygger på Kræftens bekæmpelses hjemmeside www.op-i-roeg.dk

Gennem oplæg, film, øvelser samt dialog sættes der fokus på rygningens konsekvenser og de unges valg og holdninger til tobakkens udbredelse. I forløbene ligger der både CL-aktiviteter, hjernepauser og icebreakers.

Til nogle af forløbene kan man tilvælge besøg af fx Lungeforeningen eller en rygestoprådgiver.

Obligatorisk emne

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Forløb

Cool uden røg

cool uden røg.pptx

cool uden røg - arbejdsprocessen.docx

Cool uden røg - CL-aktivitet - Huskesedler til billedtekniske fagbegreber.docx

Hvad gør rygning ved kroppen, når man er ung?

Hvem bestemmer dine valg - Hvad gør rygning ved kroppen når man er ung.pptx

Hvad gør rygning ved kroppen - CL-vælg fra viften - Røgens skadelige stoffer.docx

Hvad gør rygning ved kroppen når man er ung - Arbejdsprocessen - elevark.docx

Hvad gør rygning ved kroppen når man er ung - Flaxh-card-aktivitet - spørgsmål og konsekvens

Hvordan siger man nej til rygning?

Hvem bestemmer dine valg - Hvordan siger man nej til rygning1.pptx

Hvordan siger man nej til rygning - arbejdsprocessen - elevark.docx

Icebreaker - Hvordan siger man nej til rygning - autografjægerne.docx

Hjernepause - Hvis du har, så skal du.docx

Rygning på film og tv 

Hvem bestemmer dine valg - Rygning på film og tv.pptx

Rygning på film og TV - arbejdsopgave - elevark.docx

Børnearbejde i tobaksindustrien

Hvilke konsekvenser har rygning - Børnearbejde i tobaksindustrien.pptx

Talkoder.docx

Børnearbejde i tobaksindustrien - elevark.docx

Hvordan føles det at have KOL?

Hvilke konsekvenser har rygning - Hvordan føles det at have KOL.pptx

Hvordan føles det at have KOL - CL-aktivitet - Huskesedler til fagbegreber.docx

Hvordan føles det at have KOL - elevark - arbejdsprocesen.docx

Hvordan føles det at have KOL - elevark til begrebsafklaring.docx

Hvordan føles det at have KOL - Quiz & byt.docx