Læringsforløb

Sundhedsrejsen

Et samarbejde i 1. klasse med sundhedsplejerskerne

Beskrivelse

Tilbuddet består af 2 timers undervisning.

Målet for undervisningen er at styrke elevernes egen erfaringsbaserede viden om hygiejne og sundhed. Modulerne sammensættes i samarbejde med læreren ud fra klassens behov og kan indeholde følgende emner ud fra en sundhedsfaglig vinkel:

  • Hygiejne i skolen; hånd- og toilethygiejne
  • Mental sundhed
  • Krop og følelser

Eleverne vil blive målt og vejet under forløbet.

Fag

Sundheds- og seksualundervisning

Fælles forenklede mål

At eleverne får en forståelse af hvad sundhed er ud fra det brede og positive sundhedsbegreb.

At eleverne opnår handlekompetencer indenfor de sundhedspædagogiske emner.

At bidrage til eleverne bliver i stand til at forholde sig til og handle i forhold til egen sundhed.

Hvor mange

Én klasse ad gangen

Varighed

2 timer

Pris

gratis

Hvornår

Aftales med den lokale sundhedsplejersken

Hvor

På egen skole

Kontaktinfo

Sundhedsplejersken på egen skole eller

Rikke Fribo

Ledende sundhedsplejerske i Sundhedsplejen

M 27 90 70 74

rfth@sonderborg.dk