Aktører

Skolesquash

Squash i idrætstimerne

Beskrivelse

Skolesquashkonceptet består af 8 undervisningsmoduler, som er struktureret i forhold til læringsmål i folkeskolen.

Hvert undervisningsmodul indeholder: Intro, opvarmning, introduktion til teknik (rådgivning og fejlretning), frit spil, suppleringsaktivitet samt afslutning. Herudover er der til hvert undervisningsmodul en tjekliste til fokuspunkter samt et refleksionsspørgsmål, som idrætslæreren kan stille til eleverne.

Sønderborg Squash Club tilbyder idrætslærerne et kort intro-kursus i squash forud for skoleforløbet på ca. 4 timer. Her gennemgås basisslag og bevægelse, og deltagerne får en kort indføring i spillet, regler og udstyr.

Følger man skolekonceptet slavisk, er der lagt op til, at skole og squashklub er repræsenteret ved de to første samt det sidste undervisningsmodul, som byder på en turnering. Her vil klubben også kunne supervisere idrætslærer og elever. I de mellemliggende undervisningsmoduler skal idrætslæren selv kunne stå for squashundervisningen.

Med skolekonceptet følger er et intro-ark, som kan udleveres til eleverne. Her kan de få lidt kort information samt historie om squash.

Skolesquashkonceptet er fleksibelt. Ønsker man 2, 4 eller 6 undervisningsgange, så trækker man de undervisningsmoduler ud, man har lyst til at bruge.

Fag

Idræt

Hvor mange

Op til 18 elever ad gangen (4-6 pr. bane)

Varighed

Op til 8 moduler af 1½ times varighed

Pris

Afhænger af antal deltagere. 1 x baneleje er 140 kr.

Undervisningsmateriale og instruktion er gratis.

Hvornår

Efter aftale

Hvor

Sønderborg Squash Club

Adresse og transport

Damgade 102

6400 Sønderborg

Kontaktinfo

Silas Larsen

+4561650526

skole@sonderborgsquash.dk

Links og downloads

Undervisningsmateriale:

https://skoleidraet.dk/media/4870820/Skolesquash_DSI.pdf

Praktiske informationer

Klubben sørger for ketsjere, sikkerhedsbriller, og bolde. Der er omklædnings- og badefaciliteter i klubben.

Medbring indendørs sportstøj og sko med lyse såler.