Aktører

Sikkerhed ved kano og kajaksejlads

Retningslinjer for sikkerhed

Beskrivelse

Sønderborg Kommune og House of Health har udarbejdet et materiale der beskriver retningslinjerne for sejlads i kano og kajakker med skolebørn.

I forbindelse med at skolen vil leje kanoer eller kajakker til en tur med elever, skal I være opmærksomme på, at det gælder som erhvervsmæssig passagersejlads i mindre fartøjer, der medtager op til 12 passagerer, og at der derfor skal der udarbejdes en sikkerhed instruks. Jf. Bekendtgørelse om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=141932

Skolen skal som reder også sørge for, at den, der udarbejder sikkerhedsinstruksen, har relevant maritim viden, færdigheder og kompetencer til sejlads med kanoer/kajakker.

Se mere i vedlagte bilag ”information til skolerne vedr. leje af kanoer og kajakker.”

Skabelonen til sikkerhedsinstruksen og forældreværgebrevet er ligeledes vedhæftet.

Kontaktinfo

For mere information kontakt House of Health nederst på siden.

Links og downloads

Sejlads Sønderborg Kommune

Information til skolerne

skabelon til Sikkerhedsinstruks

skabelon til forældreværgebrev

Retningslinjer for udarbejdelse af sikkerhedsinstruks