Aktører

Røgfri skoletid

Mange unge får deres rygedebut i grundskolen – det vil vi gerne undgå! 

Røgfri skoletid på grundskoler betyder at eleverne ikke må ryge i løbet af skoledagen. Hverken på skolens område eller uden for. Ifølge loven er skolens matrikel røgfri for alle. Røgfri skoletid indbefatter både cigaretter, snus, vandpibe og E-cigaretter.

Hvis I gerne vil arbejde med jeres tobakspolitik men ikke er klar til røgfri skoletid, så tryk her.

Hvorfor røgfri skoletid

Skolens ledelse bør fra starten overveje hvorfor de ønsker at arbejde med indsatsen. De kan med fordel inddrage de ansatte i disse overvejelser.

Argumenter for røgfri skoletid

- Røgfri skoletid nedbringer markant antallet af elever, der begynder at ryge.

- Skolen ikke er udklæknings sted for nye rygere

- Skolen går forrest og viser, at unge og rygning ikke hører sammen

- Rygning er ikke en del af det sociale fællesskab

- Eleverne inspirerer ikke hinanden til at ryge

- Små elever, forældre og andre gæster oplever ikke rygning

Måske I har andre argumenter på jeres skole som taler for at indføre røgfri skoletid?

 Sådan indfører I røgfri skoletid

Skolens ledelse kan sammen med skolebestyrelsen, MED-udvalg og evt. andre relevante aktører beslutte, forberede og gennemføre reglen om røgfri skoletid. Det er individuelt fra skole til skole, hvordan processen er, men det er vigtigt at reglen bliver varslet i god tid og meldt ud til alle. Vi har samlet en række spørgsmål som ligger op til hvornår og hvordan røgfri skoletid indføres. Spørgsmålene kan hentes her.

Kilde: Kræftens bekæmpelse

 Få gode råd til at indføre røgfri skoletid og hør en skoleleder fortælle om, hvordan hans skole blev røgfri på ”Røgfri skoletid i grundskolen – Kræftens Bekæmpelse”.

https://www.cancer.dk/forebyg/undga-roeg-og-rygning/indsatser-mod-rygning/roegfri-skoletid/roegfri-skoletid-i-grundskolen/

 Vigtigt at medarbejderne føler, at de bliver hørt i processen. Gør plads til, at de kan stille spørgsmål. Lav eksempelvis et forum, hvor det er muligt at få svar på de spørgsmål, der opstår.

 Få hjælp til at arbejde med røgfri skoletid

Kontakt kommunens tobakskoordinator for at få hjælp til at arbejde med røgfri skoletid.

Rikke Ahrends

Telefon 8872 7063

Mail riah@sonderborg.dk