Undervisningsmaterialer

Rød tråd i færdselslære

Samlet overblik

Anbefalinger til arbejdet med det obligatoriske emne Færdselslære

https://emu.dk/grundskole/faerdselslaere

Det obligatoriske emne Færdselslære består af to kompetence områder; Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering.

Forventet timeforbrug pr. år: 10 lektioner

Forslag til hvad der kan arbejdes med på de forskellige årgange:

Indskoling

       0. årgang: Trafikal adfærd - Min trafikbog

  1. årgang: Trafikal adfærd - Gå-prøve
  2. årgang: Trafikal adfærd - den lille cyklistprøve og Ulykkeshåndtering – Når ulykken er sket
  3. årgang: Ulykkeshåndtering - Kommunal temadag Børnenes Brandskole

Mellemtrin

  1. årgang: Ulykkeshåndtering – Kan du førstehjælp?
  2. årgang: Trafikal adfærd – Nederen forældre
  3. årgang: Trafikal adfærd - Cyklistprøven

Udskoling

  1. årgang: Trafikal adfærd - Talknuser og ulykkeshåndtering – Kan du hjælpe?
  2. årgang: Trafikal adfærd og ulykkeshåndtering - Kommunal temadag om trafik for 8. årgang og 360°
  3. årgang: Trafikal adfærd - Mens vi lever

 

Alt materialet der er linket til er gratis undervisningsmateriale fra Røde Kors og Rådet for sikker trafik.

På deres hjemmesider kan der findes meget andet relevant undervisningsmateriale til det obligatoriske emne Færdselslære.

Trafikal adfærd: https://www.sikkertrafik.dk/boern-unge/skole

Ulykkeshåndtering: https://www.rodekors.dk/skole/webshop