Aktører

Pulje til Åben Skole-samarbejdet

Samarbejde med foreningerne om motionsfremmende aktiviteter

Foreninger i Sønderborg Kommune har mulighed for at søge økonomisk kompensation for samarbejde med kommunens skoler om motionsfremmende aktiviteter.

Målet er at styrke samarbejdet mellem skoler og foreninger, så elever i skole- og SFO-tiden kan afprøve forskellige aktiviteter, der kan give dem lyst til at fortsætte med at dyrke motion i en forening.

 Hvilke udgifter kan foreningerne søge kompensation til?

Foreninger kan søge kompensation til:

  • Honorering af instruktører (125 kr. pr. instruktør pr. time. Der afregnes ikke for kørsel og forberedelsestid)
  • Udarbejdelse af undervisningsmateriale
  • Afholdelse af kurser og arrangementer (Det prioriteres at det er sammenhængende med Undervisningsforløb, da det har dokumenteret bedst effekt.)
  • Omkostninger til nødvendigt udstyr (Udstyret følger foreningerne)

 Hvordan søger foreningerne kompensation?

 1. Ansøgningsskema

Foreninger søger kompensation ved at indsende et udfyldt ansøgningsskema til Sønderborg Kommune. (Hentes nederst på siden.)

 Sønderborg Kommune behandler de indkomne ansøgninger og beslutter, hvilke foreninger der kan få kompensation til deres motionsfremmende aktiviteter. Sønderborg Kommune tager beslutningen ud fra følgende kriterier:

  • Foreningerne skal udbyde motionsfremmende aktiviteter
  • Foreningerne skal stille instruktører til rådighed i skole/SFO-tiden
  • De udvalgte ansøgninger skal samlet set dække et bredt udsnit af aktiviteter

 Sønderborg Kommune sender besked ud til foreningerne om, hvilke foreninger der får tildelt kompensation.

 2. Samarbejdsaftale

Foreningerne udarbejder en samarbejdsaftale med skolerne, når de får besked om, at de kan få kompensation. (Hentes nederst på siden.) Denne skal ikke indsendes

 3. Dokumentation

Foreningerne indsender dokumentation på afholdte aktiviteter. Kompensationen udbetales først, når foreningerne har gennemført de motionsfremmende aktiviteter i samarbejde med skolerne. Kompensationen udbetales således bagud til foreningerne. (Hentes nederst på siden.) Denne skal indsendes efter afholdte forløb.

 Ansøgningsfrist

Der er ansøgningsfrist henholdsvis 1. juni 2020 og 1. december 2020. 

 Kontaktinformation

Har du spørgsmål eller behov for hjælp til din ansøgning, er du velkommen til at kontakte: Pia Feldstedt, Projektkoordinator i House of Health, tlf. 21 59 80 77 eller Kasper Christensen, Fritidskonsulent, tlf. 88 72 50 36

OBS: COVID-19 Retningslinjer 

Vi følger de til enhver tid gældende retningslinjer. Se mere på specialforbundenes hjemmesider.

 

 Dokumenter til download

Vejledning til ansøgningsprocedure

1. Ansøgningsskema

2. Samarbejdsaftale mellem skoler og foreninger

3. Dokumentation for afholdt forløb