Arrangementer

MindTalk - workshops om selvværd

Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade

Beskrivelse

Lavt selvværd, mistrivsel og et unaturligt forhold til krop, kost og motion er et stort problem hos børn og unge, som dagligt bliver bombarderet med mediernes fremstilling af det perfekte ydre. Samtidig stiller de ofte høje krav egne præstationer.

Formålet med MindTalk er at hjælpe børn og unge med at opbygge et positivt selvværd ved at forstå og forholde sig til sig selv og hinanden – i særlig grad til deres krop, tanker og idealer.

Ved at give børn og unge redskaber til at styrke eget og andres selvværd, styrkes den mentale sundhed, og der forebygges ift. mistrivsel og psykisk sårbarhed. Workshoppen skaber refleksion og debat hos børn og unge, som kan nedbryde medieskabte idealer og give dem et sprog, så de bedre kan udtrykke deres følelser og hjælpe hinanden samt forhindre, at de udvikler et skadeligt billede af, hvad der er naturligt, sundt og sejt.

MindTalk inddrager de unge aktivt og giver dem nye perspektiver på ungdomsliv. Gennem oplæg fra underviseren, øvelser samt billed- og videomateriale startes refleksion og debat. Workshoppen tager udgangspunkt i de unges eget ungdomsliv og interesseområder ved bl.a. at arbejde med sociale medier og tage afsæt i de unges forbilleder.

Du kan selv skræddersy en MindTalk-workshop, som passer helt til din klasses behov. Ud over den obligatoriske grundpakke tilvælges minimum ét af selvværdstemaerne:

Grundpakke: Selvværd og selvtillid (1 time)
Minimum ét af følgende temaer tilvælges:
Tema A: Spiseforstyrrelser, selvskade og handlemuligheder (1,5 time)
Tema B: Krop, samfund og idealer (1,5 time)
Tema C: Kommunikation og sociale medier (1,5 timer)

Ved booking af en MindTalk får du som lærer desuden adgang til en vidensportal med undervisningsmateriale til før og efter workshoppen, hvis du ønsker et længere selvværdsforløb i din klasse.

Emne

Mental sundhed og trivsel.

Mindtalk er relevant for det obligatoriske fag Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Undervisningen kan placeres i fag som for eksempel dansk, samfundsfag, som tværfagligt forløb eller i den Understøttende Undervisning.

Fælles forenklede mål

 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab, dansk og samfundsfag

Hvor mange

Klassevis eller for max. 35 elever. Der kan dog afholdes flere workshops samtidig.

Varighed

MindTalk:   En workshop varer 2½ time inkl. pauser.

Pris

MindTalk:   1899 kr. plus underviserens transportudgifter.

Hvornår

Efter aftale

Hvor

På jeres skole.

Kontaktinfo

Lena Hasling Nielsen, projektleder i kursusafdelingen.

Telefon: 35200449 eller ln@lmsos.dk

Links og downloads

https://www.lmsos.dk/kurser/mindtalk-workshops-boern-unge/