Aktører

Aktiv tobakspolitik

Måske I ikke er helt klar til at indføre røgfri skoletid. Men I kan alligevel arbejde med jeres tobakspolitik. Ifølge loven er skolens matrikel røgfri for alle. Skolens tobakspolitik bør indbefatte og sidestille både cigaretter, anden tobak, røgfri tobak og E-cigaretter med og uden nikotin.

Gør røgen usynlig

Skal der være et rygeområde ved skolen, bør det ligge et sted, hvor det ikke er synligt for andre og ikke lægger op til socialt samvær og hygge. Rygeområder ved skolens indgang er en dårlig idé, da det gør rygerne meget synlige. Arbejd med røgfrie arealer og rygezoner – også selvom det er uden for skolens matrikel. Sørg for at rygerne rydder op efter sig, så andre ikke bliver generet af skodder og andet affald.

Ansatte bør aldrig ryge sammen med eleverne. Studier viser, at der er en klar sammenhæng mellem fx skolelæreres synlige rygning og elevers risiko for selv at blive rygere. Den sammenhæng er stærkere, hvis lærerne ryger sammen med eleverne.

Spørgsmål, der kan hjælpe på vej

I kan evt. printe et oversigtskort ud af skolen med det omkringliggende område. Brug farver, mal områderne med rød, gul og grøn. Tænk på alle skolens indgange og hvad der kan ses fra skolens bygninger og skolegård.

Rød = ikke lovligt at ryge her eller meget uhensigtsmæssigt.

Gul = uhensigtsmæssigt.

Grøn = hvis det skal være muligt at ryge, kan det eventuelt foregå her.

Ud fra oversigtskortet, hvor ønsker I, at der skal være én eller flere rygezoner?

Hvordan sikres, at der rydde op, så der ikke ligger skodder, snusrester og andet affald. Hvordan informeres og skiltes der med røgfrie arealer og rygezoner?

Hvordan skal reglen være, når der afholdes arrangementer og ture udenfor skolens område og hvad med lejrture?

Konsistent tobakspolitik

Skolens tobakspolitik bør gælde for alle – også for de ansatte, ledelsen, forældre og gæster. Skolen kan ikke forvente, at eleverne overholder tobakspolitikken, hvis andre ikke gør. Ledelsen skal derfor være tydelig i sin opbakning til tobakspolitikken og bidrage til, at den overholdes. 

Få hjælp til at arbejde med jeres tobakspolitik

Kontakt kommunens tobakskoordinator for at få hjælp til at arbejde med skolens tobakspolitik.

Rikke Ahrends

Telefon 8872 7063

Mail: riah@sonderborg.dk