Samlet oversigt over tilbud til folkeskolen

Den samlede oversigt over elevaktiviteter i House of Health for 17/18 kan hentes her.

Den samlede oversigt over personalekurser i House of Health for 17/18 kan hentes her.

De kan løbende blive opdateret med flere tilbud.

Beskrivelserne af tilbudene bliver løbende lagt ind på hjemmesiden.